Location

Company

APEC KOREA Co., Ltd.

Main contact

(031) 339-5853, 5854

Fax

(031) 339-5886

Head Office/Factory

628-1 Cheoll-ri, Dong-myeon, Chui-In-gu, Yongin, Gyeonggi-do

Working hour

AM 8:30 ~ PM 5:30

Parking status

Parking Possibility

Main e-mail

apec-ko@daum.net